DSC_4462

Grădinița Harmony Tree Montessori Education, cu sediul în Str. Dragos Voda nr 4A, Oras Voluntari, Jud. Ilfov, organizează concurs, prin asociere temporara,  pentru ocuparea a 2 posturi de educatoare.

Concursul se va desfășura în perioada 19.10 – 30.10.2020, conform gaficului:

-înregistrarea cererilor la secretariatul unitatii de invatamant: 19.10 – 20.10.2020

-evaluarea dosarelor depuse și înregistrate 21.10.2020

-afișarea listei  candidaților pentru susținerea probelor de concurs/planificarea probei practice, 21.10.2020

-proba practică – inspecția la clasă: 26.10.2020

-proba scrisă și proba orală (pentru suplinire):  29.10.2020

-afișarea rezultatelor: 29.10.2020

-depunerea contestațiilor: 30.10.2020

-afișarea rezultatelor finale și repartizarea candidaților 30.10.2020

Se pot înscrie la concurs absolvenți cu diplomă ai învățământului superior,postliceal sau mediu care au înscrise pe diplomă/diplome specializarea/specializările corespunzătoare postului didactic conform Centralizatorului privind disciplinele de învățământ,domeniile și specializările,precum și probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar.

Grădinița Harmony Tree Montessori Education funcționează în alternativa educațională Montessori,,candidații vor depune la dosarul de înscriere la concurs dovada parcurgerii cursului în pedagogia Montessori.

Nu au dreptul să participle la concurs persoanele care au fost înlăturate din învățământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală,persoanele care nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu există incompatibilități de ordin medical cu funcția didactică,precum și persoanele care au fost eliminate pentru faudă sau tentativă de fraudă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice în învățământul preuniversitar.

 

La cererea de înscriere vor fi atașate următoarele documente:

-copii ale  actelor  de studii/foaia matricolă și certificat profesional (acesta doar pentru absolvenții liceului pedagogic),

-copii ale certificatelor de obținere a gradelor didactice,

-copii ale cerificatului  de naștere și de  căsătorie (unde este cazul),

-copie carte identitate

-avizul medical

-declarație pe propria răspundere că nu desfășoară activități incompatibile cu funcția didactică și nu a fost exclus din învățământ  pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

-Cazier si certificatul de integritate comportamenta

Concursul se va desfășura conform prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr.5625/2012 si a  Ordinul nr. 4749/2020 privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unitățile de învățământ preuniversitar particular în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

online-kids-apps-en

Copiii intre 3-6 ani pot participa la programe educative, special create pentru a fi organizate prin sistem videoconferinta

 

In aceasta perioada de distantarea sociala, echipa Gradinitei Harmony Tree Montessori, a dezvoltat un continut educational adaptat atat programei educationale cat si modului interactiv de predare online (comunicare, matematica, arte, miscare, engleza, dezvoltare personala, stiinte)

Copiii au posibilitatea sa continue asimilarea cunostintelor necesare si interactiunea cu personal educational specializat.

Sesiunile online se desfasoara de Luni pana Vineri in intervalul 9:30-12:30 cu frecventa diferita in functie de categoria de varsta.

Grupele sunt formate din 5-7 copii, in 2 categorii de varsta: 3-4,6 ani si > 4,6 ani; repartizarea pe grupe se face tinand cont si de nivelul de dezvoltare a copilului.

Copiii vor avea 2 sesiuni individuale cu educatorii anterior deciziei de inscriere.

Tariful pentru participarea la programul Harmony Tree Online va fi comunicat individual.

Inscrierea in programul Harmony Tree Online, nu reprezinta inscriere in Gradinita Harmony Tree Montessori.

Programul Harmony Tree Online poate fi desfasurat pana la reluarea cursurilor în învățământul preuniversitar.

 

Pentru inscrieri ne puteti contacta:

contact@harmonytree.ro

0722 374 375